Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Δημοπρασια για την εκμισθωση του δημοτικου περιπτερου επι της οδου Σοφ. Βενιζελου 70

Δημοσίευση: 23 Νοε 2022
Στις 08 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί  πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 70.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για δέκα (10) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, προς τον Δήμο Καβάλας το ποσό των διακοσίων εξήντα ευρώ (260)€ μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ 1ης και 15ης και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο. Η μη καταβολή του μισθώματος εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιφέρει τις κατά το νόμο προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, Νο 2 Γραφείο, επί της Κ. Παλαιολόγου 4, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500072.                                                  

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies