Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Δημοπρασια για την εκμισθωση τμηματος δημοτικης εκτασης (αναψυκτηριο) στο Περιγιαλι Καβαλας.

Δημοσίευση: 07 Ιουλ 2021
Στις 22 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αναψυκτήριο) στο Περιγιάλι Καβάλας.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, προς τον Δήμο Καβάλας το ποσό των 500,00€ μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ 1ης και 15ης και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο. Η μη καταβολή του μισθώματος εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιφέρει τις κατά το νόμο προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, Νο 2 Γραφείο, επί της Κ. Παλαιολόγου 4, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500070.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies