Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Παρεμβασεις αναβαθμισης δημοσιου χωρου για την δημιουργια του ανοιχτου κεντρου εμποριου"

Δημοσίευση: 06 Μαϊ 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του ανοικτού κέντρου εμπορίου» προϋπολογισμού έργου 770.161,29 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 519,38€), CPV – 45233260-9, 45431000-7, 34993000-4.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

1. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις, με προϋπολογισμό 87.295,95 €
2. Τεχνικά έργα, με προϋπολογισμό 392.820,60 € 
3. Ασφαλτικά, με προϋπολογισμό 63.779,00 €
4. Σήμανση-Ασφάλεια, με προϋπολογισμό 4.769,04 €
5. Ηλεκτροφωτισμός, με προϋπολογισμό 220.977,33 €

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies