Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Εκσυγχρονισμος των υποδομων του Πηλοθεραπευτηριου Κρηνιδων Καβαλας"

Δημοσίευση: 07 Δεκ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

«Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων Καβάλας», προϋπολογισμού 2.960.000,00 € με Φ.Π.Α 24%.

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση τεχνικού έργου, αντικείμενο του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και την τροποποίηση των υφιστάμενων, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του εν λόγω χώρου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 03/01/2023, τοπική ώρα λήξης 11:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 10/01/2023 και τοπική ώρα 11:00 π.μ.
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies