Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου “Αναπλασεις περιοχων στην Δ.Ε. Φιλιππων"

Δημοσίευση: 10 Οκτ 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις περιοχών στη Δ.Ε. Φιλίππων» προϋπολογισμού έργου 641.245,29 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, CPV–45000000-7.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1-11-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Περιοχές Παρέμβασης:
 1. Συνοικισμός Κρηνίδων, Δήμος Καβάλας
 2. Συνοικισμός Λυδία, Δήμος Καβάλας
 3. Συνοικισμός Δάττου, Δήμος Καβάλας
 4. Συνοικισμός Βρυσούλες, Δήμος Καβάλας
 5. Συνοικισμός Ζυγού, Δήμος Καβάλας
 6. Συνοικισμός Κρυονερίου, Δήμος Καβάλας

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies