Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου Βελτιωσεις Οριζοντιας και Κατακορυφης Σημανσης Δημου Καβαλας ετους 2020

Δημοσίευση: 21 Μαϊ 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021” προϋπολογισμού μελέτης 161.290,32 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 67,46 €)  με CPV – 45233294-6.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 

Συνοδευτικα Αρχεια