Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρησεις παρεμβασεις σε κοινοχρηστους χωρους"

Δημοσίευση: 31 Αυγ 2020
 Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Συντηρήσεις-παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους” προϋπολογισμού μελέτης 282.258,06 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 1,98 € ),  με CPV - 45236290-9
 

Συνοδευτικα Αρχεια