Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη μελετητη για την διαμορφωση των χωρων του Πολιτιστικου Κεντρου του Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 30 Σεπ 2020
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική Μελέτη για τη διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας», με προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 72.399,45 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), CPV: 71321000-4, Κ.Α. 30.7411.0014, η οποία χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, που περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
62.956,04 € για μελέτη κατηγορίας 9 “Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές”.
και 9.443,41 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Δηλαδή σύνολο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: [72.399,45 € + 17.375,87 € (ΦΠΑ 24%)] = 89.775,32 €.

Συνοδευτικα Αρχεια