Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη μελετητη για την "Εκπονηση Μελετων Αποτυπωσης και Πυροπροστασιας Σχολικων Κτιριων Δημου"

Δημοσίευση: 02 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:
«Εκπόνηση Μελετών Αποτύπωσης & Πυροπροστασίας για τα Σχολικά Κτίρια του Δήμου Καβάλας». Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας έτους 2020, η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης ανέρχεται σε 1.089.429,88 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), (CPV: 71320000), Κ.Α. 64.7411.0003 η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (128.340,00 €) και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ 2020» (961.089,88 €), με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.
 

Συνοδευτικα Αρχεια