Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη μελετητη Αποκατασταση των χαρακτηρισμενων Νεωτερων Μνημειων «Δημαρχειο», «Μεγαρο Wix» και «Κατοικια Μουτουλα», επι των οδων Κυπρου 8-10 και Εθναρχου Μακαριου 12 Στο Δημο Καβαλας

Δημοσίευση: 25 Αυγ 2020
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:
«Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής για την Αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων Νεωτέρων Μνημείων «Δημαρχείο», «Μέγαρο Wix» και «Κατοικία Μούτουλα», επι των οδών Κύπρου 8-10 και Εθνάρχου Μακαρίου 12 Στο Δήμο Καβάλας», με προεκτιμώμενη αμοιβή 844.090,55 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), (CPV: 71335000-5), Κ.Α. 64.7411.0001, η οποία χρηματοδοτείται από 799.000 € «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 247.672,26 € ΣΑΤΑ, με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

Συνοδευτικα Αρχεια