Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη μελετητη για την στατικης επαρκειας 2ου Δημοτικου Σχολειου Καβαλας

Δημοσίευση: 27 Ιουλ 2020
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας», με προεκτιμώμενη αμοιβή 164.445,40 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71322000-1), η οποία χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν.4412/2016. Οι μελέτες ανήκουν στην κατηγορία 8 «Στατικές Μελέτες» και στην κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες».
 

Συνοδευτικα Αρχεια