Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου εργου με τιτλο: «Διαπλατυνση τμηματος οδου Νυρεμβεργης στο υψος του Παλαιου Νοσοκομειου»

Δημοσίευση: 18 Μαϊ 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του παλαιού Νοσοκομείου” προϋπολογισμού μελέτης 199.193,55 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 309,92€)  με CPV – 45233140-2.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια