Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Ασφαλτοστρωσεις τσιμεντοστρωσεις, οδοσημανση στη Δ.Ε. Φιλιππων 2020-2021"

Δημοσίευση: 01 Ιουν 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων 2020-2021” προϋπολογισμού μελέτης 419.354,84 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 826,07 €)  με CPV – 45233120-6.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 

Συνοδευτικα Αρχεια