Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοικτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Αρση επικινδυνοτητας επικινδυνων κτισματων 2020-2021"

Δημοσίευση: 11 Σεπ 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2020-2021” προϋπολογισμού μελέτης 161.290,32 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 500,00€ ),  με CPV - 45111100-9
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 89.932,39 € (χωρίς ΦΠΑ),
2) Κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 30.815,57 € (χωρίς ΦΠΑ),
3) Κατηγορία ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ – ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με προϋπολογισμό 40.042,36 € (χωρίς ΦΠΑ),

Συνοδευτικα Αρχεια