Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου Βελτιωσεις Οριζοντιας και Κατακορυφης Σημανσης Δημου Καβαλας ετους 2019

Δημοσίευση: 06 Νοε 2019
 Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019” προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 € (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 12,18 €) χωρίς ΦΠΑ με CPV – 45233294-6.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1) Κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ με προϋπολογισμό 56.888,02 € (χωρίς ΦΠΑ),
2)Κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Αποξηλώσεις-καθαρισμοί), με προϋπολογισμό 3.099,80 € (χωρίς ΦΠΑ)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
 

Συνοδευτικα Αρχεια