Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρησεις ακτων Δημου Καβαλας ετους 2019"

Δημοσίευση: 25 Νοε 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “Συντηρήσεις ακτών Δ. Καβάλας έτους 2019” προϋπολογισμού μελέτης 24.193,55 € χωρίς ΦΠΑ με CPV – 45242000-5.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 8.142,00 €(προ ΦΠΑ),
2) Κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, με προϋπολογισμό 366,39 € (χωρίς ΦΠΑ),
3) Κατηγορία ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  με προϋπολογισμό 678,50 €(προ ΦΠΑ), 4) Κατηγορία ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 1.357,00 €(προ ΦΠΑ), 5) Κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ με προϋπολογισμό 5.428,00 €(προ ΦΠΑ),
6) Κατηγορία ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, με προϋπολογισμό 6.769,67 €(προ ΦΠΑ),
7) Κατηγορία ΔΙΚΤΥΑ, με προϋπολογισμό 1.451,99 €(προ ΦΠΑ)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 

Συνοδευτικα Αρχεια