Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Ανορυξη ερευνητικης γεωθερμικης γεωτρησης στην περιοχη του Κλειστου Κολυμβητηριου Καβαλας"

Δημοσίευση: 27 Ιουν 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Ανόρυξη ερευνητικής γεωθερμικής  γεώτρησης στην περιοχή του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας ” προϋπολογισμού μελέτης 34.677,42 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 16,65 €) με CPV – 45255500-4.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια