Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοικτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Αρση επικινδυνοτητας επικινδυνων κτισματων 2019"

Δημοσίευση: 12 Μαρ 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2019” προϋπολογισμού μελέτης 99.999,83 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 500,00 €) με CPV – 45111100-9.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 78.135,04 € (χωρίς ΦΠΑ),
2) Κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ, με προϋπολογισμό 7.228,06 € (χωρίς ΦΠΑ),
3) Κατηγορία ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ – ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, με προϋπολογισμό 14.136,73 €  (χωρίς ΦΠΑ),
 

Συνοδευτικα Αρχεια