Ανακοινωσεις

Ανακοινωση αποτελεσματων ΣΟΧ 1 Δ/νσης Διοικησηςς Περιφερειας ΑΜΘ

Δημοσίευση: 24 Μαρ 2020
Πίνακες αποτελεσμάτων της αρ.ΣΟΧ1/2020 (αρ.πρωτ. Δ.Δ.432/06-02-2020, ΑΔΑ: ΨΙΒΧ7ΛΒ-16Ξ) ανακοίνωσής μας που συνέταξε η ορισθείσα Επιτροπή και εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. Δ.Δ. 1214/20-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.

Συνοδευτικα Αρχεια