Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Ιουλ 2021
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ-ΑΜΘ θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών για την κάλυ...

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Οκτ 2020
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων

Ημ/νία δημοσίευσης: 01 Απρ 2019
Η Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των παραρτημάτων Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ ΑΜΘ

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Μαϊ 2018
Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας τηε ΠΕ ΑΜΘ προκειμένου να προμηθευτεί τρόφιμα για τις ανάγκες των έξι παραρτημάτων τουπροσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης»

Ημ/νία δημοσίευσης: 31 Οκτ 2017
Ανακοινώνεται ότι από την Στρατιωτική Υπηρεσία θα διενεργηθεί ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη προμηθευτή νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων της ΠΕ Ροδόπης.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων - ΚΨΜ και συσσιτίου Μονάδων

Ημ/νία δημοσίευσης: 01 Σεπ 2017
H Μεραρχία, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων ΠΕ Δράμας –...
Ρυθμίσεις Cookies