Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την προμηθεια μηχανογραφικου εξοπλισμου για τα δημοτικα σχολεια του Δημου

Δημοσίευση: 11 Ιουν 2019

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 32/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Καβάλας για το έτος 2019, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υλικών είναι 29.038,32 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής,  Παλαιολόγου 9 (πρώην ΠΙΚΠΑ) Καβάλα, στις 24/06/2019, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 11:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies