Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Yποχρεωτικη προληπτικη πυροπροστασια εν οψει της αντιπυρικης περιοδου 2024

Δημοσίευση: 11 Απρ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
civilprotection@kavala.gov.gr


Ανακοίνωση Τύπου
για την υποχρεωτική προληπτική πυροπροστασία εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024
 
Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 01/05/2024 έως 31/10/2024, καλούμε όλους του πολίτες, συμμορφούμενοι προς τις κείμενες νομικές διατάξεις να προχωρήσουν σε λήψη των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας αναφορικά με τις ιδιοκτησίες τους:

Α)  Πυροπροστασία Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων
Σε εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων»  του Υ.Π.ΕΝ (ΦΕΚ 3475/Β`-24.5.2023) και της σχετική ερμηνευτικής εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 28909/848/2024, για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από αυτές ή βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών ισχύουν τα εξής:
 • Είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι τις 10.05.2024.
 • Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 10.06.2024 να υποβάλουν Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Επισημαίνεται ότι:
 • Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του Κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των προαναφερόμενων περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024. Αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.
 • Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31.03.2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31.03.2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.
Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.
Οι πολίτες δύναται να εκτιμήσουν (προσεγγιστικά) εάν το ακίνητο τους εμπίπτει στη εν λόγω κατηγορία ακινήτων, ανατρέχοντας στους συνημμένους χάρτες.
 
Β) Πυροπροστασία οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Σε εφαρμογή της υπ’αριθμ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 2549/Β’-19.04.23), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού τους. Ο καθαρισμός των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων οφείλει να πραγματοποιείται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, και η συντήρηση αυτού διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του χώρου, καταλογίζεται αντίστοιχα στους υπόχρεους: α. πρόστιμο, β. τη δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies