Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Εργο Cherish: 8η περιφερειακη συναντηση φορεων του εργου στην Καβαλα

Δημοσίευση: 20 Μαϊ 2022
Εικονα1.png

"Εναλεία"Στις 5 Μαΐου 2022, ο Δήμος Καβάλας πραγματοποίησε την 8η Περιφερειακή συνάντηση φορέων στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας, συγκεντρώνοντας πολλούς εκπροσώπους οργανισμών, σχετικούς με το πεδίο εφαρμογής του έργου CHERISH. Η συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση των αλιέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Καβάλας (μιας και Δήμος είναι ο συμμετέχων εταίρος στο έργο) σχετικά με τις εφαρμοσμένες ορθές πρακτικές που αφορούν τη θαλάσσια οικολογία, τη διαχείριση των υδάτων και τις δράσεις συνεργασίας μεταξύ αλιέων και αλιευτικών περιοχών.

Η εκδήλωση δεν ήταν απλώς ενημερωτική. Στόχευε στην εμβάθυνση σε ορθές πρακτικές καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας αλλά και προέρχονται από τον δημόσιο, ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα. Για τους σκοπούς της συνάντησης, επιλέχθηκε η ανάλυση μιας συγκεκριμένης πρακτικής, καθώς αυτή έχει αξιολογηθεί ως ορθή πρακτική για το σύνολο του προγράμματος Interreg Europe. Η πρακτική αυτή αφορά τις προσπάθειες της ΜΚΟ Εναλεία, η οποία δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση της μείωσης του αποθέματος των αλιευμάτων και της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά για ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η Εναλεία διαχειρίζεται αντίστοιχα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των αλιέων, προωθώντας πρακτικές αλιείας που προστατεύουν τους τοπικούς πληθυσμούς ψαριών και αφαιρούν τα πλαστικά που μολύνουν τις θάλασσες του κόσμου, προσαρμόζοντας την αλιευτική βιομηχανία για ένα πράσινο μέλλον. Επιπλέον, η Εναλεία διαθέτει ένα στέλεχος για κάθε συνεργαζόμενο λιμάνι, ο οποίος συλλέγει τις ποσότητες θαλάσσιων πλαστικών τα οποία προκύπτουν ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα που κάθε αλιευτικό σκάφος φέρνει στο λιμάνι, το ταξινομεί ανάλογα με τον τύπο των απορριμμάτων και τα αποθηκεύει σε ειδικά δοχεία τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο τμήμα του συλλεγμένου πλαστικού προωθείται για ανακύκλωση ή μετατρέπεται σε νέο προϊόν με τη βοήθεια πιστοποιημένων συνεργατών του δικτύου μας, ως τμήμα της κυκλικής οικονομίας. Σήμερα, η Εναλεία δραστηριοποιείται σε λιμάνια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλίας, ενώ συνεργάζεται με εκατοντάδες αλιείς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα έργα και τη δράση της Εναλεία Εδώ!

Ως εκ τούτου, οι ενέργειες της ομάδας της Εναλεία ήταν ο κεντρικός πυλώνας της εξαιρετικής συνάντησης στην Καβάλα. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που παρευρέθηκαν, οι αλιείς και οι εκπρόσωποί τους, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καθώς και εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα όπως το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Λιμενικό Σώμα και η Δημωφέλεια, συζήτησαν για θέματα οικολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για τη σημασία της θάλασσας, της τροφικής αλυσίδας, της μεταφοράς ενέργειας στις αλυσίδες τροφίμων και της σημασίας των διαφόρων οικοσυστημάτων και κυρίαρχων οικοσυστημάτων στα ελληνικά ύδατα. Επιπλέον, στο κομμάτι της εκδήλωσης που ήταν αφιερωμένο στη διαχείριση της αλιείας, είχαν την ευκαιρία να καλύψουν θεματικές σχετικά με τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη χρήση των αλιευτικών αποθεμάτων και να εξηγήσουν έννοιες όπως η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Οι αλιείς, ειδικότερα, της περιοχής, ενθουσιάστηκαν με την παρουσίαση αυτή, καθώς οι εκπρόσωποι της Εναλεία συνδύασαν τις θεωρητικές γνώσεις και -όντας οι ίδιοι αλιείς- τις πρακτικές εφαρμογές.

Από κοινού με τις πρακτικές της Εναλεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Καβάλας (CLLD/Leader) στον τομέα της αλιείας παρουσίασε τα νέα έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν τους επόμενους δύο μήνες. Η σημασία αυτής της παρουσίασης έγκειται στο γεγονός ότι εισάγονται νέες δράσεις που συνδυάζουν την αλιεία με τον τουρισμό. Ειδικότερα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Καβάλας παρουσίασε ένα σχέδιο που έχει να κάνει με την υπεύθυνη αλιεία κατά τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων με κύριο στόχο την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι θα προχωρήσουν στην πιστοποίηση των μικρών παράκτιων αλιευτικών σκαφών, σε έρευνα εκτίμησης του αποθέματος χταποδιού, θα διενεργήσουν δράσεις για την προώθηση της υπεύθυνης αλιείας και θα διεξαγάγουν δράσεις για την ανάδειξη της διατροφικής αξίας επιλεγμένων αλιευμάτων στις περιοχές παρέμβασης.  Επιπλέον, και ειδικότερα για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού στην περιοχή, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: η δημιουργία θαλάσσιων διαδρομών, μαζί με βιντεοσκόπηση/φωτογραφία, καθώς και καταγραφή της αλιευτικής παράδοσης (γαστρονομία, μύθοι και παραδόσεις, αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές μέθοδοι, εποχικότητα των αλιευμάτων).

Discover the cultural routes of Petritis Ecomuseum in CorfuΤέλος, η σημασία των πρωτοβουλιών αυτών, επαληθεύτηκε  και από τη συμμετοχή στην Περιφερειακή Συνάντηση, εκπροσώπου του Petritis Eco Museum (Fb). Το μουσείο αποτελεί σημείο σύγκλισης μεταξύ τόπου και ανθρώπων προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αποτελούμενο από μικρότερα μέρη. Δεν είναι ένα συμβατικό μουσείο, αλλά είναι ένα σύμπλεγμα διαδρομών κατά μήκος της περιοχής  όπου οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη ζωή και τα χαρακτηριστικά του τόπου που επισκέπτονται. Το Eco-museum, ήταν αποτέλεσμα ενός έργου αρχικά χρηματοδοτούμενο από το Interreg Ελλάδα – Ιταλία και έχει ως στόχο να αναδείξει τη θαλάσσια και παράκτια κληρονομιά της Νότιας Κέρκυρας εστιάζοντας στο χωριό του Πετριτή, στη Λιμνοθάλασσα Κορισσίων και Αλυκές Λευκίμμης, περιοχές πλούσιες σε υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, επιβεβαιώνοντας την αλληλεπίδραση των τοπικών κοινωνιών με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον στο χρόνο. Ήταν τιμή μας να έχουμε τους εκπροσώπους τους, που συμμετείχαν στη συνάντηση, καθώς η περιοχή της Καβάλας και της Κέρκυρας παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες. Αυτές οι δραστηριότητες δικτύωσης συνεχίζονται, καθώς η επόμενη συνάντηση έχει ήδη προγραμματιστεί στην Καβάλα στις 6-7 Ιουνίου!

Φωτογραφιες

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies