Ανακοινωσεις

Κατασταση αιτησεων για χορηγηση νεων αδειων Ε.Δ.Χ

Δημοσίευση: 22 Μαϊ 2019
Σε συνέχεια της πρωτ. οικ.06/6353/22-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΕ4Μ7ΛΒ-Α1Λ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφισταμένης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12, επισυνάπτεται η κατάσταση των αιτήσεων για τις νέες άδειες Ε.Δ.Χ. καθώς και την κατάσταση των υπαρχόντων αδειών Ε.Δ.Χ. ανά έδρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Συνοδευτικα Αρχεια