Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση για τη Δημοσια Διαβουλευση των απο 06/12/2018 Τεχνικων Προδιαγραφων

Δημοσίευση: 17 Ιουν 2022
Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση με μοναδικό κωδικό ανάρτησης στην  Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr) τον 22DIAB000024610, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τις από 06/12/2018 Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας αναφορικά με την προμήθεια μηχανημάτων λειτουργίας της Τοπικής Μονάδας Κομποστοποίησης Πρασίνων στις Κρηνίδες Καβάλας που αφορούν στην πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014 – 2020» με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5037854.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies