Ανακοινωσεις

Χαρακτηρισμος κτιριου ως διατηρητεο- υποβολη ενστασεων

Δημοσίευση: 20 Μαϊ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                          
Τμήμα Μελετών & Έργων

Καβάλα,   20 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτοκ. :  17088
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων η από 04-10-2018 αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης της Πρ/νης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτισμού του Υπουργείου Μα-Θ, που αφορά στον χαρακτηρισμό ή μη ως διατηρητέων τεσσάρων (4) κτηρίων που βρίσκονται στην Καβάλα, ως εξής: α) το κέλυφος του κτηρίου επί των οδών Ανεξαρτησίας και Σαλαμίνος 5, φερόμενο ως ιδιοκτησία Ιωάννη Ν. Ναλμπάντη, Φαίδωνα Ναλμπάντη και Ιωάννη Β. Ναλμπάντη, β) το κέλυφος του κτηρίου επί της οδού Ανεξαρτησίας 4-4α, φερόμενο ως ιδιοκτησία Γλακτσίδη και Νικολέρη γ) το κτήριο επί της οδού Αναγεννήσεως 8, φερόμενο ως ιδιοκτησία Θεοδωρίδου και δ) το κτήριο επί της οδού Αναγεννήσεως 11, φερόμενο ως ιδιοκτησία Ελπίδα Πλέντζου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3α του Ν.4067/12, καλούμε τους ενδιαφερομένους να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Κύπρου 8, κτήριο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της αιτιολογικής έκθεσης που βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και να υποβάλλουν σε ένα μήνα από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους.
 

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
 
Δρακονάκη Ευαγγελία