Ανακοινωσεις

Χαρακτηρισμος κτιριου ως διατηρητεο- υποβολη ενστασεων

Δημοσίευση: 15 Ιαν 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                          
Τμήμα Μελετών & Έργων

Καβάλα,   15 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτοκ. : 1727
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων η από 04.12.2018 αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης της Πρ/νης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτισμού του Υπουργείου Μα-Θ, που αφορά στον χαρακτηρισμό ή μη ως διατηρητέων του κτιρίου επί των οδών Πτολεμαίου & Φαίδρας και του κτιρίου επί της οδού Πτολεμαίων 54, στην πόλη της Καβάλας, φερόμενων ως ιδιοκτησία των κ.κ. Μιχαήλ Λασκαρίδη, κας Αναστασίας Γεωργιάδου, κας Ευαγγελίας Γεωργιάδου, κας Αγγελική Λασκαρίδου, κ. Παντελή Γράσου, και στον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3α του Ν.4067/12, καλούμε τους ενδιαφερομένους να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Κύπρου 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της αιτιολογικής έκθεσης που βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και να υποβάλλουν σε ένα μήνα από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους.

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
 
Δρακονάκη Ευαγγελία