Ανακοινωσεις

Προσκληση για την συγκροτηση της Δημοτικης Επιτροπης Διαβουλευσης

Δημοσίευση: 23 Σεπ 2019
Καλούνται οι Φορείς και Συλλογικότητες όπως περιγράφονται παραπάνω. Καθώς και δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 στο πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mayor@kavala.gov.gr).

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή είναι: α) Ονοματεπώνυμο, β) Πατρώνυμο, γ) Διεύθυνση Κατοικίας, δ) Τηλέφωνο Επικοινωνίας και δ) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) εάν υπάρχει.

Η παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα www.kavala.gov.gr του Δήμου Καβάλας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου για δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από τη δημοσίευσή της.

Συνοδευτικα Αρχεια