Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 01 Μαρ 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 10


Καβάλα, 8 Μαρτίου 2019

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9314/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με το εξής θέμα:
  1. Κατάρτιση και  έγκριση όρων εκμίσθωσης του Νο 25 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
  2. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης - αγροτεμαχίου Νο 303 στην Καρβάλη (πρώην σχολικός κλήρος) Δήμου Καβάλας.
  3. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Αμυγδαλεώνα».
  4. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2019».
  5. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις - αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2019».

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.


 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Ηλίας Καλανταρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας