Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 15 Μαρ 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 4
 
Καβάλα, 20 Μαρτίου 2019

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, τις υπ’ αριθ. 120/2017, 38/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 38128/02-08-2017 απόφαση της Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα εξής θέματα:
 
  1. Λήψη απόφασης οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ», που βρίσκεται επί της οδού Ιωάννη Αστεριάδη  αρ. 68, λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης.
  2. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί Δημοτικής ασφαλτικής οδού μεταξύ των οικισμών Κρηνίδων και Πολυστύλου του Δήμου Καβάλας, στο πλαίσιο εργασιών του έργου “Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP)”.
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αναστάσιος Τσουρουκίδης

Αντιδήμαρχος Καβάλας