Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 17 Ιουν 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 13

Καβάλα, 17 Ιουνίου 2022

Προς τα μέλη Συμβουλιου Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών


π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 13η συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη, διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 48 του ν. 4940/2021, με τα παρακάτω θέματα:
 
 1. Απευθείας αγορά ακινήτων
 2. Παράταση του χρόνου εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθ.
 3. 106/2021 αποφ. Δ.Σ. στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΄΄Ασφαλτοστρώσεις -
 4. τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2019΄΄
 5. Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων
 6. Εκμίσθωση του δημοτικού περιπτέρου στην οδό Σοφ.Βενιζέλου 70 του Δήμου Καβάλας
 7. Τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης
 8. (αναψυκτήριο) στο Περιγιάλι Καβάλας, ως προς τα τ.μ. καθώς και διαγραφή ή μη μισθωμάτων

Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
                       Φωτεινή Κόγια
Ρυθμίσεις Cookies