Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την παροχη κτηνιατρικων υπηρεσιων, περιθαλψη, στειρωσεις 2018

Δημοσίευση: 09 Μαϊ 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 125/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις), ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα, για το σύνολο των υπηρεσιών της ομάδας.
 

Συνοδευτικα Αρχεια