Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια εκθεσιακων πανο (μπανερ)

Δημοσίευση: 12 Ιουν 2019
Ο Δήμος Καβάλας βάση της με αριθμ. 333/2019 απόφασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ ΩΠΓ7ΩΕ6-ΩΙΖ) με θέμα «Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις»πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών με τίτλο  «Προμήθεια εκθεσιακών πανό (μπάνερ)» και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές έως τις 13-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, Κύπρου 10 (Κίτρινο κτήριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το  τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.
       

Συνοδευτικα Αρχεια