Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια ειδων «Δωρων, βραβειων, αναμνηστικων" 2019

Δημοσίευση: 12 Ιουν 2019
Ο Δήμος Καβάλας βάση της με αριθμ333/2019 απόφασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ ΩΠΓ7ΩΕ6-ΩΙΖ) με θέμα «Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις» πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών με τίτλο  «Προμήθεια Δώρων – βραβείων - αναμνηστικών ειδών» και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές έως τις 13-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, Κύπρου 10 (Κίτρινο κτήριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το  τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.
 

Συνοδευτικα Αρχεια