Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την διενεργεια κληρωσης ΜΗΜΕΔ «Συντηρησεις Ακτων Δημου Καβαλας ετους 2020-2021»

Δημοσίευση: 28 Δεκ 2020
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ
 
Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020
 
  
 
Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 28-12-2020 και ώρα 11:00 στον 2ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Κ. Παλαιολόγου 4 – Καβάλα 65403 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις Ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
 
Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Καβάλας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, με προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 24.193,55 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας