Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου για το εργο “Αντιπλημμυρικη προστασια στη Δ.Ε. Φιλιππων”

Δημοσίευση: 23 Ιουλ 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Φιλίππων” προϋπολογισμού μελέτης 74.193,55 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνονται  απολογιστικά 773,20 €)  με CPV – 45246400-7

Συνοδευτικα Αρχεια