Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη Αναδοχου του εργου: «Κατασκευες -επισκευες- συντηρησεις ποτιστρων ζωων και ομβροδεξαμενων Δ.Ε. Φιλιππων 2019»

Δημοσίευση: 29 Μαρ 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Κατασκευές  -επισκευές- συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων 2019” προϋπολογισμού μελέτης 16.129,03 χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 0,95 €) με CPV – 45247270-3.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 

Συνοδευτικα Αρχεια