Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρηση αρδευτικων δικτυων, λειτουργια & ανακατασκευη αντλιοστασιων αρδευσης 2019"

Δημοσίευση: 28 Φεβ 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Συντήρηση αρδευτικών δικτυών και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2019” προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ με CPV – 45232120-9.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1) Κατηγορία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 16.284,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 2) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με προϋπολογισμό 14.927,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 3) Κατηγορία ΔΙΚΤΥΑ, με προϋπολογισμό 18.998,00 €  (χωρίς ΦΠΑ), 4) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 2.714,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 5) Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, με προϋπολογισμό 5.428,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 6) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.649,00 € (χωρίς ΦΠΑ),


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  06/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2α Ν. 4412/16.

Συνοδευτικα Αρχεια