Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την διενεργεια κληρωσης ΜΗΜΕΔ «Κατασκευες-Επισκευες-Συντηρησεις Ποτιστρων Ζωων και Ομβροδεξαμενων ΔΕ Φιλιππων 2019»

Δημοσίευση: 05 Φεβ 2019
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ
 
Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2019
 
Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 11-02-2019 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό Κύπρου 8 (Κίτρινο Κτίριο-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευές-Επισκευές-Συντηρήσεις Ποτιστρών Ζώων και Ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων 2019», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Καβάλας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, με προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 16.129,03 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας