Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Αναπλαση Πλατειας Αμυγδαλεωνα"

Δημοσίευση: 05 Ιουλ 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “Ανάπλαση πλατείας Αμυγδαλεώνα” προϋπολογισμού μελέτης 181.451,61 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνονται απολογιστικά 350,12 €) με CPV – 45111291-4.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Συνοδευτικα Αρχεια