Ανακοινωσεις

Προσκληση για εκδηλωση ενδιαφεροντος για την επεκταση της ελεγχομενης σταθμευσης

Δημοσίευση: 24 Αυγ 2020
Προκειμένου να γίνει σχεδιασμός και προγραμματισμός από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και στα πλαίσια της άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων τους, και σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ως προς την επέκταση της εφαρμογής του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης και στη συνοικία της Παναγίας, τις δυνατότητες και τους όρους με τους οποίους αυτή μπορεί να λάβει χώρα. Μετά τον κατά τα ανωτέρω σχεδιασμό βάσει των στοιχείων που θα προσκομισθούν από τους κατοίκους της περιοχής, και εφόσον κριθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου εφικτή και σκόπιμη η επέκταση του μέτρου αυτού στη
συνοικία της Παναγίας, το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας το οποίο και θα αποφασίσει, τελικώς, περί της εφαρμογής του και των όρων του.

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το έντυπο αίτησης εδώ