Ανακοινωσεις

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για υπαιθρια πωληση λαμπαδων

Δημοσίευση: 03 Απρ 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
(ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
 
 Ο Δήμος Καβάλας κατά την διάρκεια της περιόδου του Πάσχα έτους 2019  και σύμφωνα με την 183/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζει τους χώρους  για την ανάπτυξη πάγκων πώλησης πασχαλινών λαμπάδων  όπως ακολούθως:
 
Στο επάνω μέρος της Κεντρικής Πλατείας Ομονοίας,  τρεις (3) θέσεις για λαμπάδες μόνο για το Πάσχα. Χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 έως και το Μ.Σάββατο 27 Απριλίου με την τήρηση των παρακάτω όρων:

1)Να αποφεύγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ρύπανση του χώρου που παραχωρήθηκε καθώς και του εκατέρωθεν αυτού  πρασίνου ή κήπου.
2) Να μη γίνει υπέρβαση του χώρου και του χρόνου που θα καθορίζονται με την χορηγούμενη άδεια.
3)  Να μην αλλάξει η χρήση του χώρου που παραχωρήθηκε.
4)  Να τηρούνται οι διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Καβάλας.
5)  Να μην εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις τους στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Καβάλας
(κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας) μέχρι και τις 08 Απριλίου 2019. Για πληροφορίες στο τηλ. 2513500230 -223.
 
                                                                                                Καβάλα 03-04-2019