Ανακοινωσεις

Εργο για την βελτιωση της προσβασης σε αγροτικη περιοχη

Δημοσίευση: 03 Ιαν 2019
Δελτίο Τύπου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ποσού 868.000 € για τη βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη ( κυρίως έργων οδοποιίας) στη Δημοτική Ενότητα Φίλιππων και Νέας Καρβάλης.

Ο Δήμος Καβάλας με το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας συνέταξε μελέτη με σκοπό να επιδιώξει σημαντική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 868.000€, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  για την βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη (κυρίως έργα οδοποιίας). Την εν λόγω χρηματοδότηση επέτυχε εξαιτίας των τάχιστων ενεργειών του σχετικά με τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο πνοής στο Δήμο μας, το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης γης των δημοτών μας που ασχολούνται με την γεωργία, με οικονομικά και όχι μόνο οφέλη για την περιοχή.

Αναμένεται η έγκριση δημοπράτησης προκειμένου να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση του έργου.