Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την διενεργεια κληρωσης ΜΗΜΕΔ του εργου "Αποκατασταση φωτοσημαντηρα στον υφαλο Ραψανης"

Δημοσίευση: 22 Φεβ 2019
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ
 
Παρασκευή, 22 Φευρουαρίου 2019
 
Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 01-03-2019 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημαρχείου (Κίτρινο Κτίριο-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού  του έργου  με  τίτλο:  "Αποκατάσταση φωτοσημαντήρα στον ύφαλο Ραψάνης" σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
 
Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Καβάλας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, με προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 199.596,78 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας