Ανακοινωσεις

Χαρακτηρισμος κτιριου ως διατηρητεο- υποβολη ενστασεων

Δημοσίευση: 26 Νοε 2018
Καβάλα,   20 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτοκ. : 41369
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων η από 19.10.2018 αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης της Πρ/νης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτισμού του Υπουργείου Μα-Θ, που αφορά στον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του κτιρίου επί της οδού Αγ. Παύλου & Κασσίου, στην πόλη της Καβάλας, φερόμενου ως ιδιοκτησία: Ελένης Βέλλιου, και στον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3α του Ν.4067/12, καλούμε τους ενδιαφερομένους να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Κύπρου 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της αιτιολογικής έκθεσης που βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και να υποβάλλουν σε ένα μήνα από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους.

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
 
Δρακονάκη Ευαγγελία