Ανακοινωσεις

Ανακοινωση διεξαγωγης δημοσιας ανοιχτης διαβουλευσης

Δημοσίευση: 10 Δεκ 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Καβάλας έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 του Ν.4412/2016, του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 και του άρθρου 29 του Ν.4014/2011
β)  την υπ’ αρ. 43732/7-12-2018 αίτηση του Μαυρίδη Θωμά
ανακοινώνει
ότι από τον Μαυρίδη Θωμά, Πολιτικό Μηχανικό υποβλήθηκε προς δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν.3316/2005, η «Μελέτη Στατικής Επάρκειας Δημοτικής Καπναποθήκης Καβάλας» που εκπονήθηκε από τον ίδιο.
Η ανακοίνωση αυτή καθώς και η μελέτη θα αναρτηθεί στην Πλατφόρμα Διαβουλεύσεων του Δήμου Καβάλας http://hello.crowdapps.net/participation-dimoskavalas/  και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005, όπως προστέθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.4014/2011 προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις του, επί της προαναφερόμενης μελέτης.
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2510451333 κα Κατσαρού Μιχαλίτσα, 2510451342 κα Αναγνώστου Ευγενία.

Συνοδευτικα Αρχεια