Ανακοινωσεις

Ανακοινωση διεξαγωγης δημοσιας ανοιχτης διαβουλευσης

Δημοσίευση: 29 Οκτ 2018
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας συνέταξε το «Σχέδιο τροποποίησης  της υπ’ αριθ. 59/2017 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που αφορά τον Κανονισμό Χρήσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων-Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων – Πλατειών του Δήμου Καβάλας» το οποίο θέτει σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  και βρίσκεται αναρτημένο στη Πλατφόρμα Διαβούλευσης του Δήμου Καβάλας στην τοποθεσία hello/crowdapps.net/participation-dimoskavalas/ όπου οι δημότες-πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλιά τους.

Εναλλακτικά καλούνται όσοι δημότες-πολίτες-σωματεία επιθυμούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της εισήγησης, να τις στείλουν με email στο katastimata@kavala.gov.gr ή στο fax 2513500219 ή εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου  έως και την 02-11-2018. Τυχόν ανώνυμες προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

 Για το τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
Πληροφορίες: Ε. Κρυωνά
Τηλ.: 2513 500 230