Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Παρατηρητηριο Παρακτιας Ζωνης

Παρατηρητηριο Παρακτιας Ζωνης

Το Παρατηρητήριο Παράκτιας Ζώνης.

Στο Δήμο Καβάλας αναπτύχθηκε ένα Πρότυπο – Παρατηρητήριο Παράκτιας Ζώνης. Στο πλαίσιο αυτό έγινε η ανάπτυξη ενός ΓΣΠ (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) και ενός ΓΣΠΣΚ (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Συμμετοχής Κοινού) μέσω του οποίου θα γίνει η διαχείριση δεδομένων σχετικών με τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Δήμου (θεσμικά και νομικά στοιχεία, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, αναγνώριση πιέσεων και εκτίμηση επιπτώσεων).

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ

Ρυθμίσεις Cookies